Projekty modernizacji

1.Projekt modernizacji węzła cieplnego WSZN w Opolu -2012

2.Projekt modernizacji ciepłowni w Branicach - 2013

3.Projekt modernizacji ciepłowni w Bogdance - 2014

4.Projekt Modernizacji ciepłowni w Tarnowie - 2015