Oze

1.Projekt zabudowy kolektorów słonecznych o łącznej pow. 200 m2 na dachu budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu
2.Projekt zabudowy małych turbin wiatrowych o łącznej mocy ~20kW na dachu budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu