Efektywność Energetyczna

1.Audyt Efektywności Energetycznej elektrociepłowni w Będzinie -2014

2.Audyt Efektywności Energetycznej bloków nr 1 i 2 elektrowni ENEA w Kozienicach

3.Audyt Efektywności Energetycznej obiegów hydraulicznych ciepłowni w Tarnowie