Nauczanie Praktyczne

  • GRANIKA INZYNIERSKA (CAD)
  • PODSTAWY MODELOWANIA I BADAŃ SYMULACYJNYCH ZJAWISK FIZYCZNYCH (CEA)
  • KURSY KSIĘGOWOŚCI W STANDARDACH OGÓLNOŚWIATOWYCH „AAT” W JĘZYKU ANGIELSKIM
  • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH